Από το 2013 ο συνεταιρισμός διατηρεί το μοναδικό πιστοποιημένο εργαστήριο παραγωγής αυγοταράχου με το χαρακτηρισμό Π.Ο.Π. σύμφωνα με την 
Υ.Α. 269858/1994 (ΦΕΚ 3/Β-7/1/1994) . 

Η παρασκευή του αυγοτάραχου Μεσολογγίου στηρίζεται στην ίδια γνώση και τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται εδώ και εκατοντάδες χρόνια από τους ψαράδες της περιοχής και διατηρείται αναλλοίωτη μέχρι και σήμερα. Η ποιότητα και η μοναδικότητα του προϊόντος αυτού είναι το απόσταγμα της εμπειρίας του ψαρά της λιμνοθάλασσας, που γνωρίζει και καθορίζει τους ακριβείς χρόνους για κάθε μια από τις φάσεις παρασκευής ανάλογα με το βάρος του κάθε τεμαχίου και τις μετεωρολογικές συνθήκες.
 Το αυγοτάραχο Μεσολογγίου παράγεται από το αυγό του θηλυκού Κέφαλου, τη μπάφα. Η αλιεία των ψαριών και η παραγωγή του αυγοτάραχου γίνεται αρχές  Αυγούστου με τέλη Σεπτέμβρη και το σύνολο της παραγωγής δεν ξεπερνά τα 1000 κιλά ετησίως. 
Η διαδικασία παραγωγής ξεκινάει με την αφαίρεση των αυγών από τις γονάδες αμέσως μετά την αλίευση τους
Αφαιρείται αμέσως το αίμα χωρίς να διαχωριστούν τα αυγά   

Χωρίς να προηγηθεί ψύξη ή κατάψυξη τοποθετούνται  για λίγες ώρες στο αλάτι 

Αφήνονται να στεγνώσουν στον αέρα σε σκιερό μέρος για κάποιες μέρες
         


Η διαδικασία ολοκληρώνεται με το κέρωμα. 
Από την σύλληψη του ψαριού ως το κέρωμα ο χρόνος που μεσολαβεί είναι έως 10 μέρες ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες.
Κατά την ανωτέρω διαδικασία το αυγοτάραχο χάνει έως 30-40% του βάρους του γεγονός που οφείλεται στο στέγνωμα και την  εξάτμιση κατά την φάση του αερισμού. Διατηρείται σε απλή συντήρηση ψύξης  περίπου  1 χρόνο με προσθήκη κάποιων επιπλέον στρώσεων κεριού σε συντήρηση ψυγείου. 
Μέχρι στιγμής στο εργαστήριο πιστοποιούνται οι παραγωγές του αλιευτικού συνεταιρισμού "Αναγέννηση" της λιμνοθάλασσας της Κλείσοβας, του αλιευτικού συνεταιρισμού "Αγία Ειρήνη" της λιμνοθάλασσας του Σχοινιά, του αλιευτικού συνεταιρισμού "Διβάρι" της λιμνοθάλασσας του Βασιλαδίου και του αλιευτικού συνεταιρισμού "Ρεμπάκια" της λιμνοθάλασσας του Προκοπάνιστου.

Για κάθε πιστοποιημένο αυγοτάραχο ενσωματώνεται στο κερί μία κάρτα με τα στοιχεία του παραγωγού και έναν αριθμό μητρώου όπου αντιστοιχεί στο ψάρι από το οποίο προήλθε.             Νέα και Ανακοινώσεις σχετικά με το αυγοτάραχο Μεσολογγίου