24 έως τις 27 Σεπτεμβρίου 2015 - 4 ημέρες δραστηριοτήτων στη λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου-Αιτωλικού

Στα πλαίσια της πράξης "Innovation Culture and Creativity for a new Economy-ICE" του 
προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013, 
από τις 24 έως τις 27 Σεπτεμβρίου 2015 οργανώνεται μια σειρά δραστηριοτήτων στη λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου-Αιτωλικού με πρωτοβουλία 
του Αλιευτικού Συνεταιρισμού «Αναγέννηση»της εταιρείας Aqua Action και του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πάτρας
Τις εκδηλώσεις υποστηρίζουν με την αιγίδα τους ο Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου και 
το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο.
Το πρόγραμμα έχει διαμορφωθεί έτσι, ώστε μέσα σε 4 ημέρες να επιδειχθούν εναλλακτικές επιλογές δραστηριοτήτων που μπορούν να εφαρμοστούν στις εγκαταστάσεις του συνεταιρισμού αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, ενώ έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε δράσεις που στοχεύουν στην καθιέρωση ενός χώρου ψυχαγωγικού ψαρέματος και άλλων δραστηριοτήτων για άτομα με ειδικές ανάγκες, ιδιαίτερα παιδιών με νοητικά και κινητικά προβλήματα που να απευθύνονται σε ομάδες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.


Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6948741747 και στο emai: aquaacti@otenet.gr